Akcija odvoženja kabastog otpada iz MZ Novo selo

U okviru jesenje akcije odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava, kontejneri će u četvrtak i petak biti postavljeni u MZ Novo selo.

Punktovi će biti na uglu Mičurinove i Trogirske, Metohijske i Marka Marulića, Beočinske i Bajskog puta, na početku Ulice Laze Mamužića, na Bajskom putu kod okretišta i na uglu Ulice Marije Bursać, iza parka.