Akcija odvoženja kabastog otpada iz Aleksandrova

U okviru jesenje akcije odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava, kontejneri će u sredu i četvrtak biti postavljeni u MZ Aleksandrovo.

Punktovi će biti kod okretnice autobusa u Ulici Starine Novaka, u Ulici Jelene Čović, na zaobilaznom putu na krivini kod Bunarića, kod škole u Ulici Aksentija Marodića i kod kafane „Bačvanka“.