969.000 dinara za rad Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine

Gostujući u emisiji ,,In medias res“, član Gradskog veća zaduzen za oblast socijalne zaštite i zdravstva, Ilija Đukanović, podsetio je da je ove godine kao i prošle izdvojeno 969.000 dinara za rad Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine, na osnovu čega svi roditelji bolesne dece koji nisu ostvarili pomoć na osnovu Fonda za zdravstveno osiguranje mogu da podnesu molbu Fondaciji. Tokom prošle godine Fondacija za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine, o čijem radu se malo zna, pomogla je lečenje dvadesetoro dece i maldih do 18.godina.