3,8 miliona dinara za rad Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine

Iako je tek početak godine, u Fondaciju za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine već je stiglo 10 molbi za pomoć, dok je tokom prošle godine ukupno podneto 70 molbi za dvadeset sedmoro dece.

Od osnivanja Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine tokom prošle godine podneto je najviše zahteva za pomoć. Budžet Fondacije tokom prošle godine iznosio je 2,9 miliona dinara, ali je povećavan shodno povećanom broju zahteva koji su stizali na ovu adresu. Krajem godine je i gradonačelnik deo sredstava namenjenih za doček Nove godine na trgu koji je otkazan, preusmerio na rad Fondacije čime se u njenu kasu slilo još 400.000 dinara. U 12 meseci prošle godine stiglo je čak 70 molbi za pomoć pri lečenju dvadeset sedmoro dece.

Kriterijumi za dobijanje pomoći od Fonda za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine su: materijalni status deteta u porodici, broj dece u porodici, stepen, težina i vrsta oboljenja kao i da li dete ostvaruje pravo na novčanu pomoć po nekom drugom osnovu i u kom iznosu.

Ove godine je iz gradskog budžeta opredeljno 3,8 miliona dinara za rad Fondacije, a iz gradske uprave napominju da iako se Fondacija finansira iz budžeta Grada, njen Statut omogućava i fizičkim i pravnim licima da doniraju sredstva kako bi pomogli njen rad.