Izmene u trasama autobuskih linija

Zbog radova na proširenju Zorkine ulice, od utorka do četvrtka u periodu od 7 do 17 časova autobusi na liniji 2 Srpski šor-Pačirski put će saobraćati izmenjenom trasom linije u delu od Hale sportova do Zorkine ulice, navodi se u saopštenju JP „Subotica-trans“ .

Zbog radova na proširenju Zorkine ulice u delu od pruge do Zorkine ulice doži će do zatvaranja navedene ulice za saobraćaj u periodu od 7:00 do 17:00.

Autobusi na liniji 2 iz smera Pačirskog puta će saobraćati do Hale sportova uobičajenom trasom linije ali će od Hale sportova pre Srpskom šoru saobraćati ulicama Sekereš Laska do Кarađorđevog puta kojim sabraćaju do Zorkine ulice.

Zorkinom ulicom saobraćaju do Proleterskih brigada odakle nastavljaju uobičajenom trasom do Srpskog šora.

Polasci sa Srpskog šora će saobraćati identičnom trasom kao u odlasku na Srpski šor.

U navedenom periodu i danima neće biti u upotrebi stajališta „Dudova šuma groblje“, „Bazeni“, „Somborska pruga“, „Drvara“ i „Padejska“.

Autobuski na liniji 9 saobraćaju sa identičnim izmenama trase linije kao linija 2.

Autobusi na obe navedene linije će saobraćati po redu vožnje za radni dan.

Pre 7:00 i nakon 17:00 časova odnosno van perioda u kojem su najavljeni radovi na putnoj infrastrukturi autobusi će saobraćati uobičajenim trasama linija.