Subotički tamburaški kvartet osvojio prvo mestu na 19. Festivalu umetničke tambure

Na 19. Festivalu umetničke tambure, koji je održan u subotu u Novom Sadu u organizaciji Muzičke škole „Josip Slavenski“ iz Novog Sada, Subotički tamburaški kvartet osvojio je prvo mestu. Pored Subotičkog tamburaškog kvarteta, kojeg je pripremao Stipan Jamazović, na Festivalu umetničke tambure nastupili su učenici muzičkih škola u kojima se uči tambura, kao i kamerni sastavi tambura.
Na takmičenju su učestvovali solo tamburaši uz pratnju klavira, ali i kamerni sastavi i tamburaški orkestri. Subotički tamburaški kvartet je izveo „Prvi tamburaški kvartet“ Zorana Mulića, „Libertango Astra Piacole“ i „Zabavljač Scot Jopplina“ u aranžmanu Stipana Jaramazovića. Subotički tamburaški kvartet čine Ivana Mačković, Ivan Ivanković Radak, Ištvan Sakač i Lucija Ivanković Radaković.