Međunarodni dan maternjeg jezika

Subotica kao multietnički grad u službenoj upotrebi ima srpski, hrvatski i mađarski jezik, a nastava u osnovnim i srednjim školama odvija se na svim zvaničnim službenim jezicima. Pored toga đaci u 19 grupa u osnovnim školama proučavaju Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture, rečeno je povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika.

Lidija Bukvić učenica je 7 razreda OŠ „Matko Vuković“. Ona pohađa nastavu na Srpskom jeziku, ali pored Srpskog kao maternjeg jezika Lidija u ovoj školi uči i Engleski, Nemački, Mađarski i za potrebe projekta u kojem će škola učestvovati, i Italijanski jezik.

U OŠ „Matko Vuković“ nastava se odvija na srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku. Učenici imaju priliku da fakultativno izučavaju mađarski jezik, Srpski jezik kao nematernji, Nemački kao drugi odabrani jezik i Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture.

U Subotici su u upotrebi tri službena jezika: srpski, hrvatski i mađarski. Na srpskom nastavnom jeziku u subotičkim osnovnim i srednjim školama školuje se 10573 đaka, na hrvatskom jeziku 300 učenika dok nastavu na mađarskom jeziku pohađa 4635 đaka. Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture izučava 366 učenika u 8 subotičkih osnovnih škola.

Međunarodni dan maternjeg jezika obeležava se 21. februara, a proglasio ga je Unesko 1999. godine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija priznala je rezolucijom ovaj praznik i odredila 2008. godinu za međunarodnu godinu jezika. Ovaj praznik nastao je nakon međunarodnog priznanja Praznika za maternji jezik se slavio u Bangladešu od 1952 godine kada je policija i vojska Istočnog Pakistana ubila nekoliko bangladeških studenata u Daki. Međunarodni dan maternjeg jezika redovno proslavljaju zemlje članice Uneska kako bi promovisale jezičku i kulturnu raznolikost, te multilingvizam.Na Međunarodni dan maternjeg jezika lingvisti predviđaju da će od 6000 jezika do kraja 21. veka odumreti više od polovine.