Međunarodni dan maternjeg jezika

Subotica kao multietnički grad u službenoj upotrebi ima srpski, hrvatski i mađarski jezik, a nastava u osnovnim i srednjim školama odvija se na svim zvaničnim službenim jezicima. Pored toga đaci u 19 grupa u osnovnim školama proučavaju Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture, rečeno je povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika.

Lidija Bukvić učenica je 7 razreda OŠ „Matko Vuković“. Ona pohađa nastavu na Srpskom jeziku, ali pored Srpskog kao maternjeg jezika Lidija u ovoj školi uči i Engleski, Nemački, Mađarski i za potrebe projekta u kojem će škola učestvovati, i Italijanski jezik.

U OŠ „Matko Vuković“ nastava se odvija na srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku. Učenici imaju priliku da fakultativno izučavaju mađarski jezik, Srpski jezik kao nematernji, Nemački kao drugi odabrani jezik i Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture.

U Subotici su u upotrebi tri službena jezika: srpski, hrvatski i mađarski. Na srpskom nastavnom jeziku u subotičkim osnovnim i srednjim školama školuje se 10573 đaka, na hrvatskom jeziku 300 učenika dok nastavu na mađarskom jeziku pohađa 4635 đaka. Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture izučava 366 učenika u 8 subotičkih osnovnih škola.

Međunarodni dan maternjeg jezika obeležava se 21. februara, a proglasio ga je Unesko 1999. godine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija priznala je rezolucijom ovaj praznik i odredila 2008. godinu za međunarodnu godinu jezika. Ovaj praznik nastao je nakon međunarodnog priznanja Praznika za maternji jezik se slavio u Bangladešu od 1952 godine kada je policija i vojska Istočnog Pakistana ubila nekoliko bangladeških studenata u Daki. Međunarodni dan maternjeg jezika redovno proslavljaju zemlje članice Uneska kako bi promovisale jezičku i kulturnu raznolikost, te multilingvizam.Na Međunarodni dan maternjeg jezika lingvisti predviđaju da će od 6000 jezika do kraja 21. veka odumreti više od polovine.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime