18,4 miliona dinara više za usluge ličnih pratilaca

Lokalna samouprava za narednu godinu planira povećanje sredstava koja se izdvajaju za uslugu ličnog pratioca odnosno personalnog asistenta sa 51,6 koliko je opredeljeno ove godine, na 70 miliona dinara za 2022. godinu.

Prema najavama sekretarke Sekretarija za za društvene delatnosti, Jasmine Stevanović u planu je da se za 2022. godinu iz budžeta grada opredeli 18,4 miliona dinara više za uslugu ličnog pratioca odnosno personalnog asistenta. Na ovaj način Grad će obezbediti veća sredstva za funkcionisanje jedne od najznačajnijih usluga u oblasti socijalne zaštite.