1,8 miliona dinara iz gradskog budžeta za projekte koji se tiču omladine

Iz gradskog budžeta je za projekte koji se tiču omladine kao i za ostale programe iz ove oblasti opredeljeno oko 1,8 miliona dinara što je na nivou prethodne godine.

Najviše novca, milion dinara od ukupnog budžeta za omladinu u ovoj godini izdvojeno je za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti omladinskog sektora. Javni poziv objavljuje se polovinom godine, a maksimalan iznos po prijavi ne može biti veći od 100.000 dinara. Iz gradske uprave ističu da postoji interesovanje za ove konkurse, te da je broj prijava u poslednjih nekoliko godina na istom nivou.

Kada je u pitanju preostalih oko 800.000 dinara od okupnog budžeta za omladinu, 400.000 odvaja se za održavanje festivala “Omladina” i 100.000 dinara za obeležavanje mature za učenike srednjih škola.

Kao spona između mladih, lokalne samouprave, institucija i organizacija civilnog društva, 2013. godine osnovana je Kancelarija za mlade Grada Subotice, čije je cilj kreiranje i sprovođenje omladinske politike na lokalu.