15. decembar je rok za prijavu za obuku spasilaštva na vodi

Produžen je rok za prijavu za obuku spasilaštva na vodi koje je u organizaciji Crvenog krsta Vojvodine i Srbije. Rok za prijavu je 15. decembar, a Gradska orgazizacija Crvenog krsta Subotica će obuku sprovesti tokom januara. Kriterijumi za polaznike su da imaju od 16 do 35 godina, da podnesu prijavu uz koju će priložiti lekarsko uverenje i polože kvalifikacioni ispit. Za mlađe od 18 godina potrebna je saglasnost roditelja, a prijave se mogu izvršiti u Crvenom krstu ili telefonom na broj 024/621-101.