120 godina Subotičke sinagoge

“Svetska kulturna baština stara 120 godina” naziv je naučne konferencije koja je održana u Sinagogi povodom obeležavanja jubileja 120 godina subotičke Sinagoge. Na konfrenciji je bilo reči o istorijatu ovog objekta i o životu jevrejske zajednice u Subotici.

Subotička Sinagoga je nakon rekonstrukcije otvorila vrata za posetioce u januaru 2019. godine. Prve godine je ovaj objekat posetilo blizu 20.000 ljudi, naredne godine 6500, prošle godine oko 10.000, a ove godine do sada večć blizu 15.000 ljudi. Subotička Sinagoga izaziva veliko interesovanje među turistima koji posećuju naš grad, o čemu svedoči i broj posetilaca.

Među predavačima na naučnoj konferenciji bio je i direktor Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Balaž Sič koji je govorio o istorijatu obnove Sinagoge. Sič je rekao da je obnova objekta započeta sedamdesetih godina prošlog veka da bi se njena konačna rekonstrukcija završila tek 2018. godine.

Direktor Istorijskog arhiva Subotica, Stevan Mačković na konferenciji se osvrnuo na jevrejsku zajednicu tokom više vekova postojanja u našem gradu. Po njegovim rečima, jevrejska zajednica je dostigla brojnost od 3-4% u odnosu na ukupno stanovništvo tek početkom 20. veka i tada je zauzela značajan položaj u životu grada.

Subotička sinagoga izgrađena je po planu dvojice mađarskih arhitekata: Marcela Komora i Dežea Jakaba, a zgrada je predata na upotrebu 1903. godine. Sinagoga je danas u vlasništvu subotičke lokalne samouprave, a 1975. godine Zavod za zaštitu spomenika kulture Vojvodine proglasio ju je kulturnim dobrom. UNESCO je 1989. godine predložio da bude uvrštena na listu svetske kulturne baštine, ali je zbog rata između južnoslovenskih naroda taj proces zaustavljen. 1990. godine i Srbija ju je uvrstila među spomenike kulture od izuzetnog značaja.