12 Javnih poziva namenjenih poslodavcima i nezaposlenim licima

Nacionalna služba za zapošljavanje otvorila je 12 Javnih poziva namenjenih poslodavcima i nezaposlenim licima.

Među aktuelnim programima nalazi se i program za nova zapošljavanja za koji se izdvaja 200.000 dinara za svako novo radno mesto koje poslodavac otvori, dok se za osobe sa invaliditetom i osobe iz teže zapošljivih kategorija izdvaja 240.000 dinara po novootvorenom radnom mestu. Osim toga, otvoren je i Javni poziv za samozapošljavanje čiji je rok do 31. marta ove godine. Svako lice koje želi da započne sopstveni posao po osnovu ovog programa dobija 300.000 dinara, odnosno 340.000 dinara ukoliko se radi o osobi sa invaliditetom.

Aktuelan je i program Javnih radova kojim se lica angažuju na privremeno-povremenim poslovima gde lica dobijaju 22.000 dinara mesečno za poslove na kojima su angažovana. Pored ovog programa, tu je i Program dodatnog obrazovanja i obuke za stručnu praksu i pripravnik.

Za poslodavce je otvoren i Program sticanja praktičnih znanja namenjen za sticanje praktičnih znanja kod konkretnog poslodavca, kao i posebni programi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Svi otvoreni javni pozivi objavljeni su na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje gde je moguće pronaći više detalja o svakom konkretnom pozivu.