Novi program za predmet srpski kao nematernji jezik

Predstavnici OEBS-a i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja testirali su učenike prvog i petog razreda OŠ “Sečenji Ištvan” ,koji pohađaju predmet srpski kao nematernji jezik. Testiranje je sprovedeno sa ciljem praćenja efekata novog programa za učenje srpskog kao nematernjeg jezika, koji je implementiran u nastavu od ove školske godine.

Rezultati istraživanja od pre pet godina ukazali su na to da stari program za učenje srpskog kao nematernjeg jezika ne postiže ni jedan obrazovni cilj, a prošle godine formirana je radna grupa koja je izradila novi program za ovaj predmet, te je od ove školske godine u školama počela njegova primena. Iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja objašnjavaju da je u toku uvodno testiranje učenika, te da će se pratiti njihovo napredovanje kroz vreme, a sve to u cilju praćenja efekata novog programa.

Iz OŠ “Sečenji Ištvan” potvrđuju da stari program za učenje srpskog kao nematernjeg nije davao zadovoljavajuće efekte, te da su deca po završetku osnovnog obrazovanja donekle razumela srpski jezik, ali najveći problem ticao se nemogućnosti funkcionalne upotrebe jezika. Iz škole veruju da će novi program dati znatno bolje rezultate.

Iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja navode da je osnovna namera primene novog programa u školama da deca progovore funkcionalno srpski jezik.